window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Sběr a výkup odpadů

Základní informace k odpadům

Co je odpad? Proč se vykupuje a sbírá? Co je smyslem recyklace odpadu?

Než se zmíní pojem recyklace odpadu, nejprve je třeba se zamyslet, zda to, co se nám nehodí se musí zákonitě stát odpadem?

Odpad je část nebo zbytky předmětů a výrobků, kterých se člověk potřebuje zbavit. V současném zákoně (č. 541/2020 Sb.) o odpadech, jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. Z hlediska produkce odpadů subjekty, tedy původci odpadů, existuje rozdělení mezi tzv. komunální odpady (domovní) nebo průmyslové odpady (firemní).Některý odpad, ve své původní neupravené podobě, mající jednotný charakter z hlediska materiálové podstaty, je za určitých okolností obchodovatelný. Hovoříme tedy o výkupu odpadů nebo surovin, i když některé odpady mají zatím negativní hodnotu, tedy za ně původce musí zaplatit. Avšak pro nás je materiálové využití odpadu důležité pro ochranu životního prostředí. Má tedy smysl ho sbírat, třídit a shromažďovat odděleně od ostatních druhů odpadů. Zásadní je pak recyklace odpadu, která šetří přírodu a její zdroje.

Likvidace odpadu

Jestliže se hovoří o likvidaci odpadu, pak se tím myslí převážně způsob zbavování se nepotřebného sortimentu a zbytků. Nemusí však vždy docházet k jeho uložení na skládku. K tomu slouží třídění a následné využívání odpadu a recyklace. Svážíme odpady ve velkoobjemových kontejnerech, které jsou na odpady určeny.

Recyklace odpadu

Nakládáme s odpady podle našeho provozního řádu a před tím, než se rozhodneme k jeho odstranění (uložení na skládku), přemýšlíme, jak bychom ho mohli ještě využít (recyklovat). Většina z využitelných odpadů určených k recyklaci mají nějakou hodnotu, za kterou se vykupují.

Učíme naše zákazníky, jak nejlépe odpad třídit, aby se dala jeho největší část znovu použít. Nejde jen o ekonomickou stránku věci. Množství surovin v podobě nerostného bohatství naší země neustále ubývá. Environmentální chování všech subjektů na této planetě je velmi důležité a nezbytné.

recyklace odpadu ze železa

Zlikvidujeme nebo recyklujeme Váš odpad ze stavby (rekonstrukce), zemních prací nebo z výroby. Přistavujeme kontejnery různých objemů, abyste Váš odpad nikam nemuseli vozit. V případě likvidace odpadů, ale snažíme se co nejvíce o recyklaci odpadů a postupujeme podle ekologických zásad a pravidel ochrany životního prostředí. Dodržujeme bezpečnostní nařízení a pravidla. Máme platné oprávnění k nakládání s odpady. Zároveň obchodujeme s odpady a surovinami, ke kterému máme povolení obchodníka. Jaké všechny odpady můžeme příjímat, to určuje katalog přijímaných odpadů a jejich seznam v povolení pro nakládání s odpady.

Katalog odpadů

Znamená soupis všech vznikajících odpadů od různých původců. kde každý jeden druh odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o odpadech přiřazen vlastní jedinečný kód. Tento kód stanovuje přesnou identifikaci odpadu (skupinu původce, název a druh odpadu ). Pro další nakládání s odpadem je důležité, aby tento kód měl i obchodník s odpady, kterému předáváte odpad. Kód slouží také k vedení evidence produkce odpadů.

Zde je odkaz na seznam našich přijímaných odpadů z katalogu odpadů:

https://inkov.cz/sluzby/katalog-prijimanych-odpadu/: Sběr a výkup odpadů


Nečekejte na nic a zavolejte nebo napište našemu obchodnímu zástupci rovnou teď:

+420 776 720 082  

obchod@inkov.cz