window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

KONTEJNERY A ODVOZ ODPADU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONTEJNERECH

Kontejnery na odpady

Naše velkoobjemové kontejnery na stavební, průmyslový, domovní nebo zahradní odpad mají kapacitu 3 až 17 m³. Nízké a menší velkoobjemové kontejnery s kapacitou mezi 3 – 6 m³ slouží k uložení skla, suti, cihel, stavebních materiálů, jako je keramika a izolace, případně výkopové zeminy a kamení. Ty standardní a větší velkoobjemové kontejnery o velikosti 10 a více m³ mohou sloužit pro jakýkoliv objemný odpad, když například potřebujete vyklidit nějaké prostory.

Kontejner pro odpad nebo surovinu

Můžete do nich umístit velké věci, např. skříně a nábytek, podlahové krytiny, nebo lehčí, avšak objemné stavební součásti nebo zahradní odpady. Všechny velkoobjemové kontejnery jsou vhodné i na velké kovové předměty. Když si objednáte jeden z velkoobjemových kontejnerů pouze na kovy a naplníte ho samotným železem, dostanete od nás navíc zaplaceno za tuto surovinu, abyste věděli, že třídění se vyplatí. Pokud ale velký velkoobjemový kontejner o kapacitě 10 – 17 m³ naplníte sutí, nenajdete vozidlo, které by dokázalo takovou hmotnost zvednout a odvézt k likvidaci odpadu. K tomu jsou určeny nízké velkoobjemové kontejnery do 6 m³. Podle toho, čím kontejner hodláte naplnit, za takový odpad pak zaplatíte, případně zaplatíme my vám.

Kontejnery na různé odpady

Některé běžné druhy průmyslového, stavebního, domovního nebo zahradního odpadu, běžně umíme likvidovat a přistavíme na každý druh velkoobjemové kontejnery. Zahrnují tyto separovavé odpady:

Objemný odpad v kontejneru

Existují však v katalogu 2 druhy odpadů, které lze považovat ta nevytříděné nebo nevytříditelné. Jsou to především objemné předměty z kompozitních materiálů, kde nelze jednoduše bez odborného zásáhu oddělit jednotlivé materiály, jako jsou např. dřevo s plasty, sklem, tkaninou a kovy. Často se jedná i o stavební součásti, trubky, izolované konstrukce, nebo jen nábytek. Každý odpad podle katalogu odpadů musí být separovaný. Výjimkou jsou právě odpady označené takto:

Pozor však na pravidla, která stanoví vyhláška o katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., kde pro každé katalogové číslo odpadu existuje i jeho charakteristika. Odpady v kategorie “OSTATNÍ”, jako jsou běžné odpady bez nežádoucích látek, tedy neobsahují nebezpečné látky a skutečně pouze to, čím se tyto odpady vyznačují. Zkuste se s námi poradit o vašem odpadu.

Oprávnění k nakládání s odpady

Společnost INKOV vlastní oprávnění na nakládání s odpady a je tedy oprávněna vám nabídnout celou škálu našich služeb – jako komplexní řešení likvidace i průmyslového odpadu:


Kontejnery na průmyslový odpad jsou skvělým způsobem, jak se zbavit průmyslového odpadu bezpečně a ekologicky. Společnost INKOV, která provozuje kontejnery na průmyslový odpad, vám pomůže zajistit, že váš odpad bude likvidován v souladu se zákonnými požadavky a že pokud je to možné, bude recyklován. Umíme zajistit i odvoz nebezpečného odpadu:

  • odpadní oleje
  • různé chemikálie
  • nafta a další paliva
  • filtry
  • znečitěné tkaniny aj.

Pokud máte průmyslový odpad, který potřebujete zlikvidovat, kontaktujte INKOV.

Konkrétní kontejnery, které vám můžeme nabídnout

Nízký kontejner – objem 3 m³

Nízký kontejner o objemu 3 m³ je vhodný na likvidaci a zpracování jednorázového a “běžného” odpadu z rekonstrukcí, převážně suť, zeminu z výkopu nebo sklo. Jako kontejner na suť jej lze přistavit téměř kamkoliv, vozidlo, kterým se tento kontejner dopravuje nevyžaduje příliš mnoho manipulačního prostoru. Samozřejmě, pokud se jedná o rekonstrukci průmyslových prostor nebo i vyklízení pozůstalostí na Praze 6, pak je vhodné si zajistit příslušný prostor a zábor pozemku pro nakládku a vykládku nejen kontejneru samotného, ale počítat i s vhodným manipulačním prostorem pro vozidlo. Pokud máte nedostatek prostoru na klasický kontejner, přistavíme vám úzký, chodníkový kontejner.

Rozměry klasického kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,64 m
šířka kontejneru – 1,91 m
výška kontejneru – 0,44 m
nosnost kontejneru – od 2.000 do max. 3.000 kg

Rozměry úzkého – chodníkového kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,97 m
šířka kontejneru – 1,37 m
výška kontejneru – 1,03 m
nosnost kontejneru – od 2.000 do max. 3.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na suť, beton do 40cm, cihly, písek, štěrk, kámen, keramika (bez nebezpečných odpadů).

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Menší kontejner – objem 6 m³

Menší kontejner o objemu 6 m³ je častým standardem pro opakovanou likvidaci domovních nebo průmyslových odpadů vznikajících při výrobě, v opravárenském průmyslu, případně v rámci větších stavebních úprav a rekonstrukcí domů. Kontejner je největším kontejnerem vhodným na suť, hlínu a kamení nebo sklo. Celková hmotnost odpadu při naplnění kontejneru nesmí však přesáhnout 5 tun. Záleží na celkové struktuře (hustotě) odpadu.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,30 m
šířka kontejneru – 2,28 m
výška kontejneru – 0,62 m
nosnost kontejneru – od 3.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na velkoobjemový odpad (200307): vše mimo suti, kamení, bioodpadu, ipy aj. nebezpečného odpadu.

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Standardní kontejner
o objemu 10 m³

Objem 10 m³ tohoto kontejneru na různé odpady již postačuje na naprostou většinu jednorázových akcí typu vyklízení prostor, likvidace provozu a podobně. V případě, že se jedná v rámci umístění kontejneru jedná o veřejný prostor je vhodné/nezbytné si zajistit povolení k záboru. A opět nezapomenout na manipulační prostor pro vozidlo. I tento kontejner vám nabídneme včetně pronájmu na 4 dny a přistavení zdarma.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,55 m
šířka kontejneru – 1,91 m
výška kontejneru – 1,26 m
nosnost kontejneru – od 1.500 kg do max. 3.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečné): vše mimo suti, kamení, bioodpadu, ipy aj. nebezpečného odpadu (200307).

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Větší kontejner – objem 14 m³

Kontejner o objemu 14 m³ se uplatní například pro shromažďování a následnou likvidaci odpadů z průmyslové výroby nebo likvidace většího objemu odpadu v rámci například rekonstrukce provozovny a výroby. Je vhodné vzít do úvahy rozměry a celkovou nosnost kontejneru vzhledem k typu odpadu a hmotnosti na .

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,33 m
šířka kontejneru – 2,21 m
výška kontejneru – 1,43 m
nosnost kontejneru – od 2.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na papír (čistý, suchý), určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kancelářský papír kód odpadu 150101).

Přistavení po Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.


Největší kontejner –
objem 17 m³

Objem 17 m³ je jasnou volbou v případě požadavku který zní – velkoobjemový kontejner. Tato velikost jej předurčuje pro použití zvláště při vyklízení prostor a rekonstrukčních pracích. Odpad velký co se týče rozměrů a přitom relativně nízké váhy – stavební prkna, zbytky izolací, fošny, trámy, palety. To vše je odpad, který umíme pro vás ekologicky zlikvidovat. I tento velkoobjemový kontejner, tak jako ostatní zmíněné kontejnery vám INKOV nabídne včetně pronájmu na 4 dny a přistavení zdarma.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,34 m
šířka kontejneru – 2,24 m
výška kontejneru – 1,83 m
nosnost kontejneru – od 2.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební – prkna, fošny, trámy, palety 170201, 150103)

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.