window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Kontejnery a nakládání s odpady

Služby na vysoké úrovni – přistavení kontejnerů – mobilní svoz odpadů. Kompletní servis v oblasti likvidace odpadů.

Pro nakládání s odpady máme několik platných povolení, ověřitelných na stránkách MŽP.

Odpady se stávají surovinami, pomocí našeho úsilí . Nakládáme šetrně s odpady.

INKov CZ | odborníci v odpadovém hospodářství

Firma INKov CZ s.r.o. má dlouhodobou tradici sahající do porevoluční doby, kdy její majitelé podnikali v oblasti druhotných surovin. S rokem 2009 přišlo velké množství inovací a možností využití odpadu. Na to se firma začala nejvíce soustředit, zejména na ekologické technologie, software ke zjišťování kvality materiálu a další způsoby efektivního a šetrného využití odpadu. INKov CZ s.r.o. má dnes širokou škálu služeb. Týká se to výkupu odpadů, likvidaci nevyužitelných částí odpadů i systém kontejnerových svozů pro občany, ale hlavně firmy a živnostníky, kterým se snaží navrhovat jedinečná řešení pro jejich odpadové hospodářství.

Nejen firmám pomáháme řešit jejich odpady ze staveb a demolic, sutě, betonu, veškeré sypké materiály, kamení, zeminu nebo velkoobjemové odpady, papír, dřevo, plasty, sklo a téměř všechny kovové odpady.

Náš pravidelný mobilní svoz vyřeší vaše starosti ohledně odvozu likvidace starých autobaterií, veškerého železného šrotu, přičemž Vám za některé druhotné suroviny zaplatíme.

Vykupujeme všechny kovy, hliníkové a měděné kabelové vodiče. Protože jsme konečný zpracovatel kabelů, které recyklujeme moderní recyklační technologií, nabídneme Vám ty nejlepší ceny. Nabízíme Vám ale nejen jejich odkup, ale případně i zpracování na vytříděné suroviny.

Likvidace odpadů

 • betonu a suti
 • kamení a zeminy
 • dalších demoličních a stavebních odpadů
 • objemného odpadu
 • skla
 • nevyužitelných plastů
 • bioodpadu
 • aj.

Recyklace

 • kovů, plastů, papíru

Sběr a výkup odpadu

 • kabely
 • železo (plech, trubky, jekly aj. profily, litinu)
 • barevné kovy (měď, mosaz, bronz, nerez, hliník, zinek, olovo, chladiče)
 • olověné baterie
 • papír (karton, letáky)
 • elektromotory atd.

Věděli jste, že jsme

místo zpětného odběru elektro

Přijímáme např.:

 • domácí spotřebiče
 • kabely a elektrická a elektronická zařízení
 • baterie a akumulátory

Napište nám Vaše podněty a připomínky: