Ceny služeb likvidace odpadu
Výkupní ceny druhotných surovin
NAŠE SLUŽBY V OBLASTI RECYKLACE A LIKVIDACE ODPADŮ

Ceník služeb recyklace a likvidace odpadu

(mimo nebezpečných odpadů)

Výkup a sběr druhotných surovin

(kabely, barevné kovy, papír a železo)

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI RECYKLACE A LIKVIDACE ODPADŮ

Ceník služeb recyklace a likvidace odpadu

(mimo nebezpečných odpadů)

Výkup a sběr druhotných surovin

(kabely, barevné kovy, papír a železo)