window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Recyklace plastů

Cirkulace platového odpadu

Naše firma INKov CZ zajišťuje výkup a recyklace plastů podle druhu mezinárodního jednotného označení PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. Musí se jednat o bezpečný odpad ať již z výroby, jako jsou fólie, technologické výlisky, vtoky, odřezky, odstřiky, nebo vyseparovaný plastový odpad. Případně umíme zlikvidovat nevyužitelné plasty. Výkup plastů určují podmínky, které nejvíce ovlivňuje poptávka.

Výkup a recyklace plastů

Abychom ulehčili nejen vám, ale i přírodě, provádíme výkup a recyklaci některých využitelných plastů. Jak známo, plasty, pokud se ukládají na skládkách, rozpadají se několik tisíc let. I když mnoho výrobců nehledí na environmentální hledisko dopadu jejich výroby na přírodu, my se snažíme tuto problematiku na konci životnosti výrobků intenzivně řešit, proto zajišťujeme výkup a naslednou recyklaci plastů.

Ekologie nám není lhostejná, proto se snažíme o jejich maximální zužitkování moderními technologiemi. Získané suroviny pak drtíme podle vytříděných druhů, nebo na přání odběratele.

Jestliže nám můžete nabídnout protříděný a nezpracovaný plastový odpad, kontaktuje naše obchodní oddělení. Důležité bude:

  • Původ = z výroby tzv. primární materiálovou recyklaci, nebo lehce znečištěný odpad
  • Čistota = (jedno-druhovost) podle výše uvedených kritérií, nebo zda jde o směs, kterou je třeba protřídit
  • Množství = celkový objem

Odběr plastů

probíhá přímo ve vaší provozovně. Tedy není potřeba, abyste za námi někam jezdili. Přijedeme my k vám a projednáme s vámi co potřebujete. Případně rovnou dopravíme kontejner o kapacitě 3-17 m³ na různé druhy plastů, nebo na směs, kterou se pokusíme za vás vytřídit. Nejprve však probějne odběr vzorku plastů ke zjištění kvality.

Vystavíme Vám

doklad o ekologické likvidaci .

Jestliže budete našimi pravidelnými dodavateli, obdržíte od nás i celkový doklad, který použijete pro patřičné orgány státní správy. Jako doklad o ekologické likvidaci získáte příjemku odpadu, kde je druh vašeho odpadu, katalogové číslo a celková hmotnost.

Recyklace plastů je naší velkou výzvou – zapojte se i vy!

Kontaktujte nás kliknutím zde.

Igelitové fólie

Jsou poměrně častý druh plastového odpadu skladovacích a výrobních firem.

Velké množství tohoto odpadu ho řadí do problematické části a je tedy nutné se věnovat jeho recyklaci. Jestliže máte LDPE igelitové fólie bez výrazného znečištění a třeba i tříděné na čiré a barevné, nebo dokonce lisované, zašlete nám prosím tyto informace a my vám tento materiál oceníme.

Recyklace LDPE

Přijímáme fólie čiré, mléčné i barevné. V jakémkoliv stavu, nejčastěji volně ložené, ale i slisované do balíků. Cena výkupu se odvíjí pak od těchto kritérií.