SLUŽBY

Oops...
Slider with alias home 1 not found.

Ceny svozu odpadů

Maximálně dodržujeme bezpečnostní nařízení a pravidla. Máme oprávnění podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tzn., že máme platný souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady.

Ceny výkupu druhotných surovin

V rámci zpracování odpadů vykupujeme i některé suroviny, jako je železo, litinu, nerez, hliník, měď, bronz, mosaz, nikl a jiné barevné kovy, papír, olovo a olověné baterie. Likvidujeme přitom sklo, dřevo. plasty aj. Ty pak následně zpracováváme a vracíme do průmyslu, abychom šetřili naši přírodu a nerostné bohatství planety Země.