window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Odvoz a likvidace odpadu / objednávka

Jak jednoduše objednat kontejner

Nejste úplně rozhodnuti, který kontejner a na jaký odpad bude třeba? Nevadí. Objednávku vytvořte a pak jí s námi konzultujte. Rádi Vám poradíme!

Zde vyplňte několik potřebných údajů a my se Vám ozveme zpět.

  Zadejte počet kontejnerů výše uvedené velikosti, které na odpad budete potřebovat.

  Např. stavební suť, kamenivo (do 40 cm), zemina, plasty, papír nebo velkoobjemový.

  VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

  Naše velkoobjemové kontejnery necháváme vyrábět z kvalitní oceli. Jsou většinou zesílené, aby vydržely větší zátěž. Zatížení našich velkoobjemových kontejnerů je od 3 do 5 tun celkové hmotnosti nákladu. Jejich prázdná hmotnost se pohybuje od 600 kg do 1,5 tuny.

  Druhy velkoobjemových kontejnerů

  Není nic jednodušího, než si u nás objednat velkoobjemový kontejner na váš domovní, zahradní, stavební nebo firemní odpad. Máme různé druhy a velikosti kontejnerů. Otevřené z vrchu, nebo plně uzavřené se střechou. Od kratších délek 3,6 m po dlouhé, které jsou přes 4,5 m. Šířky máme kolem 1,9 – 2,3 m. Výšky mají od 0,4 do 2,0 m. Tím se řídí jejich kapacita, které mají od 3 – 17 m³. Pro své stálé zákazníky necháme ale vyrobit i speciální kontejnery na zakázku, abychom uspořili jejich prostor.

  Jaký odpad patří do velkobjemového kontejneru

  Podle původce odpadu a jakým způsobem vzniká, rozlišujeme základní způsoby zacházení s odpadem. Nejčastěji se jedná o původce ze stavebního, strojírenského, výrobního nebo opravárenského průmyslu, nebo pak občaského domovního nebo zahradního odpadu. Každý druh odpadu se odděluje prostřednictvím shromažďovacího prostředku (kontejneru). Charakter odpadů je určen zákonem o odpadech a vyhláškou. U nás zahrnují tyto separovavé odpady:

  • stavební suť (beton do velikosti 40 cm)
  • demoliční odpady (obsahující suť, keramiku, dřevo, plasty, železo, sklo aj.)
  • zemina a kamení z výkopů (malé kousky betonu, v menší míře)
  • plasty (igelitové obaly, různé předměty z výroby)
  • dřevo (palety, prkna, bedny, dřevotříska)
  • papír (karton a lepenka, noviny a časopisy, letáky)
  • biologický odpad (části rostlin, kořeny ale bez hlíny)
  • elektrický a elektronický odpad (pračky, ledničky, myčky, sušičky, žehličky, mandly, sporáky, trouby, televizory, monitory, počítače, světelné zdroje aj.)
  • detailní seznam naleznete v Katalogu přijímaných odpadů

  Každý odpad podle katalogu odpadů musí být separovaný. Výjimkou jsou právě odpady označené takto:

  Ale i to má svá pravidla pro tento charakter odpadu. Nesmí v žádném případě obsahovat nebezpečné látky a skutečně pouze to, čím se tyto odpady vyznačují. Tedy nevytříditelné a nezapáchající objemné předměty, např. z kompozitních materiálů jako jsou např. dřevo s plasty, sklem, tkaninou a kovy. Často se jedná i o stavební součásti, trubky, izolované konstrukce, nebo jen nábytek. Zkuste se s námi poradit o vašem odpadu.

  Velkoobjemové kontejnery na domovní, zahradní, stavební a další průmyslové odpady .