window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Řešení odpadového hospodářství

Environmentální servis

Pro většinu průmyslových, servisních, výrobních a skladovacích firem zajišťujeme řešení jejich odpadového hospodářství, tedy veškerý

odpadový servis.

Probíhá od první schůzky s námi následovně. Představení naší firmy, včetně oprávnění k nakládání s odpady. Zjišťování informací k produkci odpadů zákazníka, tj. druhy, možnosti třídění, množství, charakter odpadu aj. Analýza možností nejefektivnějšího řešení odpadového hospodářství. Návrh možností z hledisek optimalizace, ekologie, ekonomické hledisko a úspor. Zajišťujeme případně i podrobné evidence a hlášení o odpadech. Smluvní ujednání o spolupráci nikomu nevnucujeme, avšak může připadat vhodné např. k zajištění fixace cen. Pak to probíhá již operativním způsobem na základě pravidelného přistavování a výměny potřebných velikostí, druhů a počtů kontejnerů. Likvidaci a recyklaci odpadů, pravidelné informace ohledně množství odpadů a ročně souhrn všech přijatých odpadů se všemi náležitostmi. Pravidelné informace k provozu

Pronajímáme všelijaké kontejnery a nádoby na různé odpady.
Máme velké množství velkoobjemových kontejnerů o velikostech 3 – 17 m3.

Kontejnery pro firmy, ostatní i nebezpečný odpad

Jste firma nebo organizace, které vzniká velké množství různých druhů odpadů? Nestačí vám popelnice běžných velikostí, ani zvýšený počet svozů? Jedním z řešení jsou velkoobjemové kontejnery, které vám zajistí dostatečnou kapacitu na vaše odpady. Naše kontejnery mají nejen různé velikosti, ale i rozměry, jako jsou délky od 3,5 do 4,5 m a výšky 0,7 až 2,2 m. Zároveň máme kontejnery s různými výklopy ze strany, abyste mohli váš odpad do kontejneru jednodušeji vkládat.

Nejčastěji si od nás firmy přejí zvlášť:

Kontejnery na plast

Do takového kontejneru můžete dávat plastové odpady, které mají stejnou charakteristiku podle jednoho z kódů plastového odpadu (viz Katalog odpadů). Tento odpad likvidujeme podle současné legislativy, tedy z maximální možnou péčí s ním zacházíme tak, abychom ho předurčili k dalšímu využití, až potom případné jeho nevyužitelné části odstaníme.

Kontejnery na papír

Papírový odpad, který má většinou charakter obalového nebo kancelářského materiálu, se 100% recykluje. Tedy podíl složek papírového odpadu z největší části znovu použitý pro vznik produktu v cirkulární ekonomice. Tato surovina při její shromažďování však nesnese vlhkost. Tedy kontejnery na papír jsou většinou uzavřené (skladové) nebo alespoň zastřešené. Cena této suroviny může velmi kolísat, vzhledem k poptávce výrobců a nákladů spojených s jejím zpracováním. Znamená to, že se většinou pohybuje řádově v desítkách haléřů až jednotek korun za výkup nebo dokonce může mít i zápornou hodnotu, tzn. že původci za tento odpad v některých obdobích platí.

Kontejnery na kovy

Obecně kovový odpad je téměř vždy recyklovatelný a tedy využitelný ze 100% pro nové kovové výrobky. Charakteristika kovových materiálů se dělí na železné (magnetické) a neželezné kovy. Je na Vás, zda budete chtít kontejner na každá tento druh zvlášť nebo se spokojíte s jedním, kam můžete umísťovat obojí. Tento materiál se téměř vždy vykupuje za zajímavé ceny. Blíže se informujte u našeho obchodníka (+420 776 720 082  obchod@inkov.cz).

Cena pronájmu nádoby na odpad

Cena pronájmu velkoobjemových kontejnerů a nádob se pohybuje v řádu několika stovek korun měsíčně. Za tyto drobné získáte do pronájmu kvalitní objemné nádoby na odpad. Jestliže kontejner hmotnostně nebo objemově naplníte vícekrát do měsíce, nájem většinou neúčtujeme.

Přistavení kontejneru se naceňuje podle vzdálenosti a druhu odpadu. Více informací naleznete v našem ceníku. Zde je na něj odkaz “Ceny svozu odpadů“.

Pronájem velkoobjemových kontejnerů

zahrnuje oblasti:

kontejnery Kladno

Přistavení kontejnerů zdarma zahrnuje širší oblast okolí města Kladna. Podívejte se na uvedený odkaz.

kontejnery Slaný

Oblast města Slaný je od kladenského regionu kousek. Přistavení kontejnerů od nás tak nevychází draze. Zahrnuje i celou oblast jeho okolí. Podívejte se na uvedený odkaz.

kontejnery Praha 6

Po Praze 6 jezdíme velmi často. Přistavení kontejneru řešíme většinou nízkým paušálem, který můžeme zahrnout do celkové sumy za likvidaci odpadu. Klikněte na odkaz a zjistíte podrobnosti.

kontejnery Praha 5

V rámci Praha 5 svážíme také často odpady. Přistavení kontejneru není problém ani zde. Klikněte na odkaz a zjistíte více.

kontejnery Praha západ

Přes tuto oblast jezdíme z Prahy neustále. Není problém zajet i o něco dále. Klikněte na odkaz a zjistíte vše důležité.

Vyřešíme i další záležitosti, jako např.

kontejnery na nebezpečný odpad

Za nebezpečný odpad se považuje takový odpad, který obsahuje chemicky a biologicky závadné látky, nebo horniny, které mají neblahý vliv na zdraví lidí a zvířat nebo k životnímu prostředí. Dokonce i běžný odpad může tyto látky obsahovat. Např. z automobilového opravárenského průmyslu je nečastější znečištění ropnými látkami. Jestliže se takovýto odpad ve firmě vyskytne musí se s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad se musí uchovávat a shromažďovat ve speciálních kontejnerech, které máme k dispozici. S následným svozem a likvidací tohoto odpadu budeme schopní si poradit prostřednictvím renomovaných firem, kteří tento odpad zlikvidují a vystaví o tom záznam.

Námi přijímané odpady jsou zde na odkazu Katalogu přijímaných odpadů.

Ceny stanovujeme individuálně podle druhu, ale zejména podle

využitelnosti odpadů

aj. kritérií.

Případně můžete zkusit nás vyzkoušet a objednat si kontejner – zde:

https://inkov.cz/odvoz-a-likvidace-odpadu-objednavka/: Řešení odpadového hospodářství