Sběr a výkup odpadů

Postaráme se o Váš vyprodukovaný odpad

Zlikvidujeme nebo recyklujeme Váš odpad ze stavby (rekonstrukce), zemních prací nebo z výroby. Přistavujeme kontejnery různých objemů, abyste Váš odpad nikam nemuseli vozit. Snažíme se co nejvíce o recyklaci odpadu a postupujeme podle ekologických zásad a pravidel ochrany životního prostředí. Maximálně dodržujeme bezpečnostní nařízení a pravidla. Máme oprávnění podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tzn., že máme platný souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady.

Shromažďujeme, vykupujeme a zpracováváme tyto odpady: