Recyklace výrobků je naší velkou výzvou.

Zaměřujeme se postupně na všechny odpady a hledáme cesty k jejich dalšímu využití. Nakupujeme moderní technologie, abychom maximálně zužitkovali to, co bylo dříve pouze odpadem, a tedy určeno k likvidaci nebo skládkování.

O prodeji surovin se prosím informujte u našeho obchodního zástupce na telefonním čísle 605 201 840.


=