Recyklace plastů

Naše firma INKov CZ recykluje plasty podle druhu mezinárodního jednotného označení PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. Musí se jednat o bezpečný odpad ať již z výroby, jako jsou fólie, technologické výlisky, vtoky, odřezky, odstřiky, nebo vyseparovaný plastový odpad. Případně umíme zlikvidovat nevyužitelné plasty.

Ekologie nám není lhostejná, proto se snažíme o jejich maximální zužitkování moderními technologiemi. Získané suroviny pak drtíme podle vytříděných druhů, nebo na přání odběratele.

Jestliže nám můžete nabídnout protříděný a nezpracovaný plastový odpad, kontaktuje naše obchodní oddělení. Důležité bude:

  • Původ = z výroby tzv. primární materiálovou recyklaci, nebo lehce znečištěný odpad
  • Čistota = (jedno-druhovost) podle výše uvedených kritérií, nebo zda jde o směs, kterou je třeba protřídit
  • Množství = celkový objem

Zpětný odběr plastů probíhá přímo ve vaší provozovně, kam vám případně dopravíme kontejner o kapacitě 3-17 m³, nebo je po dohodě můžete přivést k nám do recyklačního střediska v Kladně. Vystavíme Vám doklad o ekologické likvidaci a jestliže budete našimi pravidelnými dodavateli, obdržíte od nás i celkový doklad, který použijete pro patřičné orgány státní správy.

Recyklace plastů je naší velkou výzvou – zapojte se i vy!