window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Kontejner

Kontejner na odpad

Vyberte si kontejner na odpad podle svého uvážení. Nebo se s námi poraďte:

Nízký kontejner – objem 3 m³

Nízký kontejner o objemu 3 m³ je vhodný na likvidaci a zpracování jednorázového a “běžného” odpadu z rekonstrukcí, převážně suť, zeminu z výkopu nebo sklo. Jako kontejner na suť jej lze přistavit téměř kamkoliv, vozidlo, kterým se tento kontejner dopravuje nevyžaduje příliš mnoho manipulačního prostoru. Samozřejmě, pokud se jedná o rekonstrukci průmyslových prostor nebo i vyklízení pozůstalostí na Praze 6, pak je vhodné si zajistit příslušný prostor a zábor pozemku pro nakládku a vykládku nejen kontejneru samotného, ale počítat i s vhodným manipulačním prostorem pro vozidlo. Pokud máte nedostatek prostoru na klasický kontejner, přistavíme vám úzký, chodníkový kontejner.

Rozměry klasického kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,64 m
šířka kontejneru – 1,91 m
výška kontejneru – 0,44 m
nosnost kontejneru – od 2.000 do max. 3.000 kg

Rozměry úzkého – chodníkového kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,97 m
šířka kontejneru – 1,37 m
výška kontejneru – 1,03 m
nosnost kontejneru – od 2.000 do max. 3.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na suť, beton do 40cm, cihly, písek, štěrk, kámen, keramika (bez nebezpečných odpadů).

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Menší kontejner – objem 6 m³

Menší kontejner o objemu 6 m³ je častým standardem pro opakovanou likvidaci domovních nebo průmyslových odpadů vznikajících při výrobě, v opravárenském průmyslu, případně v rámci větších stavebních úprav a rekonstrukcí domů. Kontejner je největším kontejnerem vhodným na suť, hlínu a kamení nebo sklo. Celková hmotnost odpadu při naplnění kontejneru nesmí však přesáhnout 5 tun. Záleží na celkové struktuře (hustotě) odpadu.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,30 m
šířka kontejneru – 2,28 m
výška kontejneru – 0,62 m
nosnost kontejneru – od 3.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na velkoobjemový odpad (200307): vše mimo suti, kamení, bioodpadu, ipy aj. nebezpečného odpadu.

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Standardní kontejner
o objemu 10 m³

Objem 10 m³ tohoto kontejneru na různé odpady již postačuje na naprostou většinu jednorázových akcí typu vyklízení prostor, likvidace provozu a podobně. V případě, že se jedná v rámci umístění kontejneru jedná o veřejný prostor je vhodné/nezbytné si zajistit povolení k záboru. A opět nezapomenout na manipulační prostor pro vozidlo. I tento kontejner vám nabídneme včetně pronájmu na 4 dny a přistavení zdarma.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 3,55 m
šířka kontejneru – 1,91 m
výška kontejneru – 1,26 m
nosnost kontejneru – od 1.500 kg do max. 3.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na Velkoobjemový odpad (mimo nebezpečné): vše mimo suti, kamení, bioodpadu, ipy aj. nebezpečného odpadu (200307).

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.


Větší kontejner – objem 14 m³

Kontejner o objemu 14 m³ se uplatní například pro shromažďování a následnou likvidaci odpadů z průmyslové výroby nebo likvidace většího objemu odpadu v rámci například rekonstrukce provozovny a výroby. Je vhodné vzít do úvahy rozměry a celkovou nosnost kontejneru vzhledem k typu odpadu a hmotnosti na .

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,33 m
šířka kontejneru – 2,21 m
výška kontejneru – 1,43 m
nosnost kontejneru – od 2.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na papír (čistý, suchý), určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kancelářský papír kód odpadu 150101).

Přistavení po Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.


Největší kontejner –
objem 17 m³

Objem 17 m³ je jasnou volbou v případě požadavku který zní – velkoobjemový kontejner. Tato velikost jej předurčuje pro použití zvláště při vyklízení prostor a rekonstrukčních pracích. Odpad velký co se týče rozměrů a přitom relativně nízké váhy – stavební prkna, zbytky izolací, fošny, trámy, palety. To vše je odpad, který umíme pro vás ekologicky zlikvidovat. I tento velkoobjemový kontejner, tak jako ostatní zmíněné kontejnery vám INKOV nabídne včetně pronájmu na 4 dny a přistavení zdarma.

Rozměry kontejneru:

délka kontejneru cca. 4,34 m
šířka kontejneru – 2,24 m
výška kontejneru – 1,83 m
nosnost kontejneru – od 2.000 kg do max. 5.000 kg

Určení kontejneru:

Např. na dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební – prkna, fošny, trámy, palety 170201, 150103)

Přistavení v Kladně a okolí, pronájem na 4 dny a likvidace odpadu v ceně.

Přistavení v Praze a levobřežním okolí s nízkým příplatkem.