inkov_logo_piktorgram

Jsme soukromá firma poskytující služby v oblasti likvidace odpadů, výkupu a recyklace surovin. Jsme konečný zpracovatel kabelů.

AKCE = CENY VÝKUPU od množství 500 kg:
hliníkové kabely od 4 do 16 Kč/kg
měděné kabely 45% za 67 Kč/kg
kartonový papír 2,2 Kč/kg
 
IMG_0045
Likvidujeme odpady ze staveb a demolic, sutě, beton, veškeré sypké materiály, zeminu nebo velkoobjemové odpady, papír, dřevo, plasty a veškeré kovové odpady.
 
Náš pravidelný mobilní svoz vyřeší vaše firemní starosti ohledně odvozu likvidace starých autobaterií, veškerého železného odpadu, přičemž Vám za některé druhotné suroviny zaplatíme.
 
Vykupujeme všechny kovy, hliníkové a měděné kabelové vodiče (viz platný ceník).
 
Jsme konečný zpracovatel kabelů, které recyklujeme moderní recyklační technologií. Nabízíme Vám tedy nejen jejich odkup, ale případně i zpracování.


Pomáháme chránit životní prostředí a šetřit Váš čas.

/INKov CZ

Recyklace plastů je naší velkou výzvou – zapojte se i vy!

Naše firma INKov CZ recykluje plasty podle druhu mezinárodního jednotného označení: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. Musí se jednat o bezpečný odpad ať již z výroby, jako jsou fólie, technologické výlisky, vtoky, odřezky, odstřiky, nebo vyseparovaný plastový odpad. Případně umíme zlikvidovat i nevyužitelné plasty.

Ekologie nám není lhostejná, proto se snažíme o jejich maximální zužitkování moderními technologiemi. Získané suroviny pak drtíme podle vytříděných druhů, nebo na přání odběratele.

Jestliže nám můžete nabídnout protříděný a nezpracovaný plastový odpad, kontaktuje naše obchodní oddělení. Důležité bude:

  • Původ = z výroby tzv. primární materiálovou recyklaci, nebo lehce znečištěný odpad
  • Čistota = (jedno-druhovost) podle výše uvedených kritérií, nebo zda jde o směs, kterou je třeba protřídit
  • Množství = celkový objem

Zpětný odběr plastů probíhá přímo ve vaší provozovně, kam vám případně dopravíme kontejner o kapacitě 3-17 m³, nebo je po dohodě můžete přivést k nám do recyklačního střediska v Kladně. Vystavíme Vám doklad o ekologické likvidaci a jestliže budete našimi pravidelnými dodavateli, obdržíte od nás i celkový doklad, který použijete pro patřičné orgány státní správy.

Bužírka_web
Provozovna
Průmyslová zóna Kladno - východ, Huťská ulice, Souřadnice: 50.147545, 14.118064
ICO: 28508858
Místo
Provozovna
Průmyslová zóna Kladno - východ, Huťská ulice Souřadnice: 50.147545, 14.118064
ICO: 28508858
Místo

AncoraThemes 2022. All Rights Reserved.

AncoraThemes 2022. All Rights Reserved.

Provozovna
Průmyslová zóna Kladno - Areál Hutí „Koněv", Souřadnice: 50.147545, 14.118064
ICO: 28508858
Místo
Provozovna
Průmyslová zóna Kladno - Areál Hutí „Koněv", Souřadnice: 50.147545, 14.118064
ICO: 28508858
Místo

Petr Pyszko & AncoraThemes 2022. All Rights Reserved. 

Petr Pyszko & AncoraThemes 2022. All Rights Reserved.